• Samakon | समकोण - स्थानिय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने र जिताउने तहमा महिला

  Mar 24, 2017

 • Samakon | समकोण - बन सम्रक्षणमा महिला

  Mar 17, 2017

 • Samakon | समकोण - कसरी पुर्याउने न्यायको पहुँचसम्म महिलालाई?

  Mar 10, 2017

 • Samakon | समकोण - स्पाईनल इनजोरी भएका महिला र राज्यको दाइत्व

  Mar 9, 2017

 • Samakon | समकोण - स्वाबलम्बी नेपाली महिला

  Feb 24, 2017

 • Samakon | समकोण - संबिधान, कानुन र लैंगिक विभेद

  Feb 17, 2017

 • Samakon | समकोण - स्थानीय निर्बाचन र महिलाको महत्व

  Feb 10, 2017

 • Samakon | समकोण - स्वस्थानी ब्रत कथामा महिला

  Feb 3, 2017

 • Samakon | ढिलो सन्तान हुँदाको तनाब

  Jan 28, 2017

 • Samakon | समकोण - एकल महिला पुनर्विवाह

  Jan 27, 2017

Samakon

Friday 21:00

Repeat: Monday 13:05 , Thursday 15:05, Friday 3:30, Saturday 11:05

A panel discussion specially on women oriented issues and their solution along with live audiences interaction and participation.
Will be live in

Similar Programs

Sunday 21:00
Monday 21:30
Program Archive
Tuesday 21:30